Tag: Pusat Ujian MUET

Permohonan Perpindahan Pusat Ujian MUET

Perpindahan dari satu pusat ke satu pusat ujian yang lain hanya akan dibenarkan jika alasan yang dikemukakan oleh calon adalah munasabah.