Tag: Cara Tukar Tempat Peperiksaan MUET

Permohonan Perpindahan Pusat Ujian MUET

Perpindahan dari satu pusat ke satu pusat ujian yang lain hanya akan dibenarkan jika alasan yang dikemukakan oleh calon adalah munasabah.