Home Biasiswa Syarat Kelayakan & Semakan Biasiswa Yayasan Bank Rakyat 2016

Syarat Kelayakan & Semakan Biasiswa Yayasan Bank Rakyat 2016

3241

Pembiayaan Pendidikan Boleh Ubah (PPBU) ditawarkan kepada pendidikan di peringkat bawah daripada Sijil Kemahiran, Diploma, Ijazah Sarjana Muda, Profesional, Ijazah Sarjana dan Doktor Falsafah dan PHD.

Tujuan PPBU ini adalah untuk membantu membangunkan sosial dan ekonomi rakyat Malaysia dengan membolehkan pelajar pintar yang datang daripada keluarga yang kurang berkemampuan untuk mendapat pendidikan ijazah pertama di Institusi Pendidikan Tinggi Awam (IPTA), Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) dan Institut Latihan di negara ini dalam mod pengajian sepenuh masa.

PPBU ditawarkan kepada pemohon yang telah mendapat pengesahan kemasukan dan berada dalam tahun pertama pengajian di Institusi Pengajian Tinggi dan Institut Latihan yang diiktiraf oleh Kementerian Pengajian Tinggi, Jabatan Pendidikan Swasta dan Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) dan Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan (MLVK).

PPBU turut menyediakan bantuan pendidikan untuk pengajian sarjana muda dalam ruang lingkup yang luas meliputi pelbagai subjek akademik dan praktikal yang pada pendapat ahli-ahli Lembaga Pemegang Amanah Yayasan bank Rakyat (YBR) adalah yang terbaik berorientasikan ke arah keperluan pembangunan sosial dan ekonomi negara serta masyarakat amnya.

KELAYAKAN PEMOHON IPTA/IPTS  DAN INSTITUSI DALAM NEGARA

Permohonan terbuka kepada rakyat Malaysia yang berpendapatan rendah dan kurang bernasib baik tanpa mengira kaum, agama mahu pun etnik. Kelayakan ini hanya untuk mod pengajian secara sepenuh masa di IPTA, IPTS dan Institut Latihan yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.

SYARAT-SYARAT AM

 • Warganegara Malaysia.
 • Tidak muflis.
 • Membuat permohonan dan telah menerima tawaran belajar dan umur tidak kurang 18 tahun
 • TIDAK melebihi umur 30 tahun selepas tamat pengajian untuk Sijil Kemahiran Malaysia, Diploma dan Ijazah Sarjana Muda.
 • TIDAK melebihi umur 45 tahun selepas tamat pengajian untuk Ijazah Sarjana.
 • TIDAK melebihi umur 50 tahun selepas tamat pengajian untuk Doktor & PHD.
 • Pengesahan kemasukan dari Pusat Latihan Universiti awam atau swasta.
 • Pemohon mesti mempunyai akaun simpanan dengan Bank Rakyat dengan sekurang-kurangnya baki akaun RM100.
 • Hanya bidang pengajian yang diiktiraf oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) / Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) / Majlis Latihan Vokasional Malaysia (MLVK) / Agensi Kerajaan (Malaysia) yang berkenaan dan diakui oleh Lembaga Pemegang Amanah YBR.

SYARAT KHUSUS

 • Untuk Doktor Falsafah pemohon yang berkelayakan mestilah mempunyai kelayakan Ijazah Sarjana dengan CGPA 3.00 dan ke atas.
 • Untuk Ijazah Sarjana, pemohon mesti memegang Ijazah Sarjana Muda dengan PNGK 3.00 dan ke atas.
 • Untuk Ijazah Sarjana Muda, pemohon mesti memegang Diploma atau STPM (Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia) dengan CGPA 3.0 ke atas atau– STAM setaraf dengan STPM atau – Matrikulasi / Asasi Pengajian sekurang-kurangnya PNGK 3.00 dan ke atas.
 • Untuk Diploma, pemohon mestilah mempunyai SPM kelayakan (Sijil Pelajaran Malaysia) dengan sekurang-kurangnya gred 5A.
 • Pemohon yang menghadiri latihan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) yang diiktiraf oleh Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan (MLVK) perlu sekurang-kurangnya mencapai OR tahap 2 atau sekurang-kurangnya lulus dalam peperiksaan SPM (dengan 2 Kredit dan subjek Bahasa Malaysia).

INSTITUSI PENDIDIKAN PILIHAN

 • IPTA dan IPTS yang diiktiraf oleh JPA / MQA.
 • Institut Latihan Tempatan Awam Swasta yang diiktiraf oleh Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan (MLVK) / Agensi Kerajaan Malaysia yang berkaitan.

BIDANG PENGAJIAN PILIHAN

 • Keutamaan diberikan kepada bidang pengajian berikut:
 1. Perakaunan
 2. perbankan
 3. Pengurusan Perniagaan
 4. Sumber manusia
 5. Ekonomi
 6. Komunikasi Media
 7. Undang-undang
 8. Sains aktuari
 • Doktor PHD, Ijazah Sarjana, Pengajian Profesional, Ijazah Sarjana Muda dan Diploma dalam semua bidang pengajian.
 • Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) yang diiktiraf oleh Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan (MLVK) dan Sijil Kemahiran lain yang diiktiraf oleh Agensi Kerajaan Malaysia yang berkaitan.

SYARAT KHUSUS

 • Untuk Doktor Falsafah pemohon yang berkelayakan mestilah mempunyai kelayakan Ijazah Sarjana dengan CGPA 3.00 dan ke atas.
 • Untuk Ijazah Sarjana, pemohon mesti memegang Ijazah Sarjana Muda dengan PNGK 3.00 dan ke atas.
 • Untuk Ijazah Sarjana Muda, pemohon mesti memegang Diploma ATAU STPM (Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia) dengan CGPA 3.0 ke atas ATAU – STAM setaraf dengan STPM ATAU – Matrikulasi / Asasi Pengajian sekurang-kurangnya PNGK 3.00 dan ke atas.
 • Untuk Diploma, pemohon mestilah mempunyai SPM kelayakan (Sijil Pelajaran Malaysia) dengan sekurang-kurangnya gred 5A.
 • Pemohon yang menghadiri latihan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) yang diiktiraf oleh Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan (MLVK) perlu sekurang-kurangnya telah mencapai OR tahap 2 ATAU kini induk – lain keperluan Kemahiran sekurang-kurangnya lulus dalam peperiksaan SPM (dengan 2 Kredit dan Bahasa Malaysia subjek).

INSTITUSI PENDIDIKAN

 • IPTA/IPTS yang diiktiraf oleh JPA / MQA.
 • Institut Latihan Tempatan Awam & Swasta yang diiktiraf oleh Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan (MLVK) / Agensi Kerajaan Malaysia yang berkaitan.

BIDANG PENGAJIAN

 • Keutamaan diberikan kepada bidang pengajian berikut:
 1. Perakaunan
 2. Perbankan
 3. Pengurusan Perniagaan
 4. Sumber manusia
 5. Ekonomi
 6. Komunikasi Media
 7. Undang-undang
 8. Sains aktuari
 • Doktor PHD, Ijazah Sarjana, Pengajian Profesional, Ijazah Sarjana Muda dan Diploma dalam semua bidang pengajian.
 • Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) yang diiktiraf oleh Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan (MLVK) dan Sijil Kemahiran lain yang diiktiraf oleh Agensi Kerajaan Malaysia yang berkaitan.

TAHAP DAN TEMPOH PENGAJIAN

Tahap PendidikanTempoh pengajian
Doktor Falsafah3 tahun / 6 semester
Ijazah Sarjana2 tahun / 4 semester
Profesional2 tahun / 4 semester
Ijazah Sarjana Muda4 Tahun / 8 semester
Diploma3 Tahun / 6 semester
Diploma Kemahiran3 Tahun
Sijil Kemahiran MalaysiaTahap 1 ke tahap 3 (Bergantung kepada insitusi pengajian)

 

picture3-2

KELAYAKAN PEMOHON INSTITUSI LUAR NEGARA

Terbuka kepada rakyat Malaysia yang kurang berkemampuan tanpa mengira kaum, agama, etnik dan berkelayakan dan diterima untuk menyambung pengajian sepenuh masa di universiti-universiti luar negara yang diiktiraf oleh Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia.

SYARAT-SYARAT AM

 • Warganegara Malaysia.
 • Berstatus bujang.
 • Membuat permohonan dan menerima tawaran pengajian tidak kurang daripada umur 18 tahun.
 • Menerima tawaran daripada universiti luar negara.
 • Kursus yang ditawarkan diiktiraf oleh Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia.
 • Terbuka kepada pelajar pada tahun pertama pengajian.
 • Belajar sepenuh masa.
 • Dua (2) orang penjamin.
 • Diperakui sihat oleh pegawai perubatan kerajaan atau doktor panel yang dilantik oleh YBR (semua perbelanjaan pemeriksaan perubatan perlu ditanggung oleh pemohon).
 • Tidak mempunyai rekod jenayah.

SYARAT KHUSUS

 • Syarat khas untuk pelajar yang ingin melanjutkan pengajian mereka di luar negara mesti mempunyai syarat-syarat berikut:
 1. Ijazah Sarjana dengan CGPA 3.75 dan ke atas.
 2. Ijazah Sarjana Muda dengan PNGK 3.75 dan ke atas.
 3. Matrikulasi / Asasi dengan mendapat PNGK 3.75 dan ke atas.
 4. Diploma dengan PNGK 3.75 dan ke atas.
 5. Peringkat Pass 1 mana-mana Program Profesional berkaitan.
 6. 9A Mendapat dalam SPM (Subjek akaun adalah wajib gred A).

picture2-2

INSTITUSI PENDIDIKAN PILIHAN DI LUAR NEGARA

 • YBR hanya akan menaja pelajar yang ingin melanjutkan pelajaran ke luar negara di universiti Australia yang diiktiraf oleh Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia, JPA / MQA.

BIDANG PENGAJIAN

 • Keutamaan diberikan kepada bidang pengajian berikut:
 1. Perakaunan
 2. perbankan
 3. Pengurusan Perniagaan
 4. Sumber manusia
 5. Ekonomi
 6. Komunikasi Media
 7. Undang-undang
 8. Sains aktuari
 • Tahap pendidikan adalah dari Ijazah Sarjana Muda dan Ijazah Sarjana.

LAIN PERUNTUKAN KEWANGAN

 • Bantuan ini juga akan merangkumi:
 1. Yuran pengajian
 2. elaun sara hidup
 3. Tiket Kapal Terbang (pulang) SATU kali sahaja.

*Perbelanjaan berkaitan lain seperti kemalangan dan insurans kesihatan, pasport dan visa ditanggung oleh pemohon.

PEMBATALAN BIASISWA PPBU

YBR boleh membatalkan PPBU sekiranya :

 • Pelajar menangguhkan pengajian mereka tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada YBR.
 • Gagal untuk menyempurnakan dan melaksanakan perjanjian dalam tempoh yang dinyatakan.
 • Memberi maklumat palsu dalam borang permohonan.
 • Gagal untuk kekal dalam bidang pengajian seperti yang dinyatakan dalam permohonan PPBU.
 • Gagal lulus dari universiti / kolej / ILA / ILS dalam tempoh yang ditetapkan.
 • Dapatkan purata mata gred (CGPA) 2.0 dan ke bawah.

*(PPBU) / Biasiswa akan ditarik balik sepenuhnya dan pelajar dikehendaki untuk membuat pembayaran penuh PPBU yang diterima sepanjang tempoh pengajian mereka.

PENAMATAN BIASISWA PPBU

 • Jika pelajar gagal meneruskan pengajian mereka, YBR secara automatik akan menamatkan semua pembayaran biasiswa.
 • Pelajar dikehendaki membuat pembayaran balik keseluruhan jumlah penajaan yang telah dikeluarkan dalam tempoh pengajian mereka seperti yang ditetapkan dalam perjanjian.

Bagi anda yang ingin membuat semakan atau berminat serta ingin mengetahui lebih lanjut mengenai biasiswa YBR ini, sila klik di sini untuk terus ke portal rasmi YBR dan klik bahagian PPBU.

Menerusi portal tersebut, anda juga akan memperolehi segala info berkaitan termasuk garis panduan permohonan dan borang permohonan. Untuk mendapatkan informasi terkini berkaitan dunia pendidikan, sila klik sini.