Home Kerjaya Skim Latihan 1 Malaysia TNB Industri Bekalan Elektrik

Skim Latihan 1 Malaysia TNB Industri Bekalan Elektrik

1540

Permohonan adalah diperlawa kepada graduan-graduan seluruh malaysia yang berkelayakan dan berminat untuk menyertai program SL1M TNB Industri bekalan Elektrik Fasa 4 Kumpulan 1 2017.

SL1M TNB Industri Bekalan Elektrik

Skim latihan ini bermatlamat untuk meningkatkan kebolehpasaran graduan-graduan bagi mendapatkan pekerjaan di pasaran kerjaya.

Faedah Penyertaan

 • Elaun saraan sebanyak RM1,500 sebulan.
 • Kelayakan cuti sebanyak 8 hari sepanjang 8 bulan latihan.
 • Tertakluk di bawah Perlindungan Insurans sepanjang 8 bulan latihan.
 • Bayaran balik rawatan perubatan sehingga RM360 sepanjang 8 bulan latihan.

Syarat Pelantikan

 1. Warganegara Malaysia
 2. Mempunyai kelayakan Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Kejuruteraan Elektrikal (kuasa), Kejuruteraan Mekanikal, Kejuruteraan Awam, Sains Komputer / Teknologi Maklumat, Perakaunan / Kewangan, Pengurusan Pentadbiran / Sumber Manusia / Pentadbrian Awam / Statistik , Undang-Undang dan diiktiraf oleh Jabatan Perkhidmatan Awam / Agensi Kelayakan Malaysia.
 3. PNGK 2.50 dan ke atas bagi semua bidang pengajian.
 4. SPM/SPMV dengan kredit dalam matapelajaran Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris dan Matematik serta lulus matapelajaran Pendidikan Islam / Pendidikan Moral.
 5. Had umur tidak melebihi 28 tahun.
 6. Graduan ijazah dari dalam dan luar negara  yang tidak mendapat  pekerjaan selepas 6 bulan bergraduasi.
 7. Graduan yang bekerja tetapi pekerjaannya tidak setaraf dengan kelulusan (underemployed).
 8. Sanggup mengikuti latihan di mana-mana unit bisnes TNB atau Syarikat-Syarikat Penjana Bebas (IPPs).
 9. Keutamaan kepada graduan yang mempunyai pendapatan isirumah yang rendah.

Cara Memohonan SL1M TNB

Calon-calon yang berminat dan menepati syarat-syarat diatas dikehendaki memohon secara online dengan melayati laman web emadis.tnb.com.my atau www.tnb.com.my atau terus ke pautan dibawah.

Nota :

 1. Permohonan yang tidak lengkap atau format hard copy tidak akan diberi pertimbangan.
 2. Permohonan perlu dimajukan sebelum 28 Februari 2017. Hanya calon yang disenarai pendek akan dimaklumkan.

LIKE dan FOLLOW infopelajar2u di Facebook dan Twitter