Home Biasiswa Biasiswa Yayasan Tabung Haji 2017

Biasiswa Yayasan Tabung Haji 2017

7244

Lembaga Tabung Haji (TH) 2017 adalah sebuah Instituisi Kewangan Islam unggul di Malaysia yang ditubuhkan di bawah Akta Tabung Haji 1995 (Akta 535).

TH melalui Yayasan Tabung Haji (YTH) berhasrat melahirkan Iebih ramai Profesional Mukmin dengan memupuk kebolehan pelajar untuk mencapai kecermerlangan akademik dan menjadi seorang profesional yang berperibadi mukmin.

Biasiswa Yayasan Tabung Haji 2017

Syarat Akademik :

Mendapat keputusan cemerlang sekurang-kurangnya 7A (A+, A, A-) dan mendapat sekurang- kurangnya gred B dalam meta pelajaran Bahasa Melayu, Pendidikan Islam dan Bahasa lnggeris (lisan dan penulisan)

Bidang Pengajian yang dianjurkan

 • Sains/ Kejuruteraan – Teknologi Maklumat, Sains Fizik, Sains, Teknologi Makanan, Arkitek dan semua bidang kejuruteraan.
 • Perniagaan – Perbankan. Kewangan Korporat, Perakaunan, Pelaburan, Aktuari, Hospitaliti, Pemasaran, Ekonomi dan Pengurusan Harta.
 • Umum – Semua bidang daiarn Pengajian Islam, Komunikasi, Psikologi, Periadangan, Sumber Manusia, Undang-undang.
 • Profesional – Chartered Institute of Management Accountants (CIMA), Association of
  Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Public Accountants (CPA), Institute
  of Chartered Secretaries and Administrators (ICSA), Malaysian Associatlon of Certified
  Public Accountants (MACPA).

Kriteria Pemilihan Calon

 1. Pendeposit TH
 2. Pendapatan lsi rumah dl bawah RM2,SOO sebulan.
 3. Berumur tidak leblh dari sembilan belas (19) tahun semasa membuat permohonan dan pada tahun menerima tawaran.
 4. Mendapat tawaran daripada kolej matrikulasi atau Pra Universiti atau mana-mana lnstitusi PengajianTinggl Awam (lPTA) dalam negara secara sepenuh masa yang dllktlraf oleh kerajaan.
 5. Berstatus bujang.
 6. Diperakui sihat oleh Pegawal Perubatan Kerajaan atau Panel Doktor yang dllantik oleh YTH.
 7. Tidak mempunyai rekod jenayah.
 8. Aktif dalam ko-kurikulum dan berketerampilan sebagai pemimpin serta mempunyal komunlkasi interpersonal yang baik.
 9. Dokumen sokongan yang diperlukan
 10. Salinan sijll kelahiran yang disahkan
 11. Sallnan kad pengenalan/ MyKad pemohon dan bapa/ibu/penjaga yang disahkan.
 12. Penyata gaji/ slip/ pencen terbaru ibu/ bapa/ penjaga serta surat akuan bersumpah bagi
  yang bekerja sendiri atau tidak bekerja.
 13. Salinan sijil SPM/ akademik yang disahkan
 14. Salinan sijiI-sijil ko-kurikulum yang disahkan
 15. Salinan sijil tamat sekolah yang disahkan
 16. Salinan muka surat pertama Buku Akaun Simpanan TH

Tarikh Tutup

18 April 2017

Borang Permohonan dan Maklumat Lanjut

Sila layari pautan yang disediakan ini : www.tabunghaji.gov.my

Borang permohonan yang Iengkap beserta dokumen sokongan hendaklah dihantar ke alamat :

YAYASAN TABUNG HAJI
Lantai 27, Bangunan Tabung Haji
201 Jalan Tun Rank
50400 Kuala Lumpur
Tabung Haji Contact Center (THCC): 6207 1919