Biasiswa Bank Negara Malaysia 2017

1458
views

Tawaran Biasiswa Bank Negara Malaysia (BNM) sesi pengajian 2017/2018 dibuka pada Mac 2017.

Bank Negara Malaysia (BNM) komited dalam usaha membangunkan tenaga mahir yang cemerlang melalui program biasiswa yang ditawarkan. Selaras dengan wawasan Bank Negara Malaysia untuk meningkatkan pembangunan modal insan negara, pemegang biasiswa kami akan memperoleh pengalaman pembelajaran terbaik di universiti terkemuka dan terpilih di dalam dan luar negeri.

Selain pencapaian akademik yang cemerlang, Bank Negara Malaysia mencari individu yang mempunyai kualiti kepimpinan yang tinggi di samping kemahiran interpersonal dan komunikasi yang baik.

Biasiswa Bank Negara Malaysia 2017

A. Pra-Universiti (Biasiswa Kijang Emas & Biasiswa Kijang)

Bagi peringkat Pra-Universiti, terdapat dua (2) jenis biasiswa disediakan untuk calon-calon yang layak:

Biasiswa Kijang Emas dianugerahkan kepada pelajar cemerlang SPM 2016. Penerima anugerah Kijang Emas diberi kebebasan untuk mengikuti pilihan bidang pengajian yang diminati di mana-mana universiti terkemuka di negara pilihan mereka.

Syarat-syarat:

 • Straight A + dalam peperiksaan SPM 2016
 • Tidak melebihi umur 19 tahun pada 1 Julai 2017
 • Memiliki kualiti kepimpinan yang kuat, semangat berpasukan yang tinggi, cemerlang di dalam aktiviti ko-kurikulum dan sukan
 • Kemahiran interpersonal dan komunikasi yang luar biasa
 • Tajaan ke peringkat Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) akan diberikan sekiranya memenuhi kriteria yang diluluskan oleh Bank.

Biasiswa Kijang dianugerahkan kepada individu yang layak untuk mengikuti program prauniversiti dan seterusnya meneruskan pengajian peringkat ijazah dalam bidang Ekonomi, Perakaunan, Kewangan, Sains-Aktuari, Undang-undang dan Sains Komputer di universiti terkemuka dan terpilih di dalam dan luar negeri.

Syarat-syarat:

 • Minimum 8A (A dan A + sahaja) dalam peperiksaan SPM 2016
 • Tidak melebihi umur 19 tahun pada 1 Julai 2017
 • Memiliki kualiti kepimpinan yang kuat, semangat berpasukan yang tinggi, cemerlang di dalam aktiviti ko-kurikulum dan sukan
 • Kemahiran interpersonal dan komunikasi yang luar biasa
 • Tajaan ke peringkat Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) akan diberikan sekiranya memenuhi kriteria yang diluluskan oleh Bank.

B. Biasiswa Sarjana Muda (Kepujian)

Biasiswa Sarjana Muda diberikan kepada individu yang layak dan telah menerima tawaran untuk mengikuti pengajian atau sedang mengikuti pengajian Sarjana Muda dalam bidang Ekonomi, Perakaunan, Kewangan, Sains Aktuari, Matematik, Undang-undang dan Sains Komputer di universiti-universiti terkemuka dan terpilih di dalam dan di luar negara.

Calon-calon hendaklah memenuhi syarat minimum berikut:

 • STPM / A-Level – sekurang-kurangnya 2A dan 1B; atau
 • Diploma / Matrikulasi – Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK) sekurang-kurangnya 3.50; atau
 • Matrikulasi Australia Selatan – ATAR sekurang-kurangnya 85%; atau
 • American Foundation Program – SAT 1 skor sekurang-kurangnya 1200; atau
 • Bagi calon-calon yang sedang mengikuti Sarjana Muda – PNGK Semasa sekurang-kurangnya 3.50
 • Lulus SPM dengan kredit dalam Bahasa Melayu dan mata pelajaran Bahasa Inggeris
 • Tidak melebihi umur 25 tahun pada 1 Julai 2017
 • Mendapat tawaran untuk meneruskan atau sedang mengikuti pengajian Sarjana pada 2017 daripada senarai universiti yang diluluskan oleh Bank

Keperluan tambahan termasuk:

 • Kepimpinan yang kuat, semangat berpasukan yang tinggi, cemerlang di dalam aktiviti ko-kurikulum dan sukan
 • Kemahiran interpersonal dan komunikasi yang luar biasa

C. Biasiswa Siswazah (Sarjana dan PhD)

Biasiswa Sarjana (Master dan PhD) dianugerahkan kepada individu yang layak yang telah menerima tawaran untuk mengikuti pengajian atau sedang mengikuti pengajian Lepasan Ijazah dalam bidang berikut pengajian di universiti-universiti terkemuka dan terpilih di dalam dan luar negara:

 • Ekonomi
 • Ekonometrik
 • Ekonomi kewangan
 • Ekonomi Antarabangsa
 • Perbankan dan Kewangan
 • Kewangan Antarabangsa
 • Kewangan kuantitatif
 • Undang-undang
 • Perbankan dan Kewangan Undang-undang
 • Undang-undang Antarabangsa
 • Pengurusan Risiko
 • Kewangan Islam

Calon-calon hendaklah memenuhi syarat minimum berikut:

 • Mendapat keputusan Ijazah Kelas Pertama (Kepujian) bagi Ijazah Sarjana Muda/Sarjana dari universiti tempatan dan luar negara yang diiktiraf
 • Tidak melebihi umur 30 tahun bagi Sarjana dan 35 tahun bagi PhD pada 1 Julai 2017
 • Lulus SPM dengan kredit dalam Bahasa Melayu dan mata pelajaran Bahasa Inggeris
 • Mendapat tawaran untuk meneruskan atau sedang mengikuti pengajian Siswazah pada 2017 daripada senarai universiti yang diluluskan Bank

Keperluan tambahan termasuk:

 • Kepimpinan yang kuat, semangat berpasukan yang tinggi, cemerlang di dalam aktiviti ko-kurikulum dan sukan
 • Kemahiran interpersonal dan komunikasi yang luar biasa

Cara Membuat Permohonan

Sistem permohonan secara dalam talian untuk Biasiswa BNM 2017 akan dibuka kepada umum mulai 16 Mac 2017.

Klik pautan dibawah untuk memohon biasiswa BNM mengikut pilihan anda,

Untuk maklumat lanjut berhubung dengan biasiswa di atas dan cara untuk memohon, sila layari laman sesawang Bank Negara Malaysia di www.bnm.gov.my

Tarikh Tutup Permohonan:

Biasiswa Kijang Emas dan Kijang: 22 Mac 2017

Biasiswa Sarjana Muda dan Sarjana Master/PhD: 30 April 2017

Mereka yang memenuhi kriteria adalah dikehendaki untuk memohon dalam talian melalui laman web Bank Negara Malaysia. Bagi pemohon lepasan ijazah, sila hantar satu (1) halaman ringkasan tesis cadangan penyelidikan anda ke alamat berikut:

Scholarship Section
Strategic Human Capital Department, Level 11C
Bank Negara Malaysia
Jalan Dato’ Onn
50480 Kuala Lumpur

Nota: Hanya calon yang disenarai pendek sahaja akan dihubungi untuk menghadiri proses penilaian dan temu duga.

LIKE dan FOLLOW infopelajar2u di Facebook dan Twitter